Introducció a la validació creuada de K-Fold a Python

Bloc

Introducció a la validació creuada de K-Fold a Python

La validació creuada de K-Fold és fàcil d’entendre, és fàcil d’implementar i, a més, supera el mètode de retenció estàndard en què dividim el conjunt de dades per entrenar i provar el conjunt.En aquest article parlarem de:

  • què és la validació creuada de K-Fold,
  • com configurar la validació creuada de K-Fold,
  • com implementar la validació creuada de K-Fold a Python

#validació creuada # aprenentatge automàtic #pythonmedium.com

Introducció a la validació creuada de K-Fold a Python

La validació creuada de K-Fold és fàcil d’entendre, és fàcil d’implementar i, a més, supera el mètode de retenció estàndard en què dividim el conjunt de dades per entrenar i provar el conjunt.