Instal·leu Vue CLI 4 i creeu un nou projecte Vue 3

Bloc

Instal·leu Vue CLI 4 i creeu un nou projecte Vue 3

En aquest tutorial, aprendrem a instal·lar Vue CLI 4 i a crear un projecte Vue 3.

Vue CLI 4 inclou el suport Vue 2 i Vue 3.

Pas 1: instal·lar Vue CLI 4

Comencem instal·lant Vue CLI 4 a la nostra màquina de desenvolupament local.

Obriu una interfície de línia d'ordres i executeu l'ordre següent:

$ npm i -g vue-cli

Després d’instal·lar la CLI. Si executeu el vue --version , haureu d'obtenir la següent sortida:

@vue/cli 4.5.2

# vist

www.techiediaries.com

Instal·leu Vue CLI 4 i creeu un nou projecte Vue 3

En aquest tutorial, aprendrem a instal·lar Vue CLI 4 i a crear un projecte Vue 3. Vue CLI 4 inclou el suport Vue 2 i Vue 3.