Llindar d'imatges | Preprocessament d'imatges | Tutorial pràctic OpenCV

Bloc

Llindar d'imatges | Preprocessament d'imatges | Tutorial pràctic OpenCV

El llindar és un tipus de segmentació de la imatge, on canviem els píxels d’una imatge per facilitar la seva anàlisi. Al llindar, convertim una imatge de color o escala de grisos en una imatge binària, és a dir, que és simplement en blanc i negre.

Matemàtiques darrere del llindar: https://docs.opencv.org/3.4/d7/d1b/group__imgproc__misc.html#ggaa9e58d2860d4afa658ef70a9b1115576a147222a96556ebc1d948b372bcd7ac59

Quadern: https://github.com/100ravp/Open-CV-Course/blob/main/Lesson-7 Thresholding.ipynb

#opencv #python # artificial-intelligence # data-science # machine-learning

www.youtube.com

Llindar d'imatges | Preprocessament d'imatges | Tutorial pràctic OpenCV

Llindar d'imatges | Preprocessament d'imatges | Tutorial pràctic OpenCV | El llindar és un tipus de segmentació de la imatge, on canviem els píxels d’una imatge per facilitar la seva anàlisi. Al llindar, convertim una imatge de color o escala de grisos en una imatge binària, és a dir, que és simplement en blanc i negre.