Classificació d’imatges: Projecte d’aprenentatge profund en Python amb Keras

Bloc

Classificació d’imatges: Projecte d’aprenentatge profund en Python amb Keras

En aquest tutorial aprendrem a construir un programa Python simple per comprovar si un número determinat és positiu o negatiu.

Aquest tutorial ens introdueix a la sentència condicional, si no és així

Visió general del programa

node js exemple rabbitmq

Per determinar si un nombre determinat és positiu o negatiu, hem de saber si aquest nombre és superior o inferior a 0.

Resum d’instruccions

Obtenir un número de l'usuari
Comprovació de si el nombre és superior a 0
Si el nombre és superior a 0 és positiu, el nombre és negatiu

#python #python dur

data-flair.training

Classificació d’imatges: Projecte d’aprenentatge profund en Python amb Keras

La classificació d’imatges és un interessant projecte d’aprenentatge profund i visió per computador per a principiants. La classificació de la imatge es fa amb la xarxa neuronal de keras python.

reddit nba streams 2021