Com penjar fitxers amb les rutes API React i Next.js

Bloc

Com penjar fitxers amb les rutes API React i Next.js

Obteniu informació sobre com podeu utilitzar React, next-connect, Multer i axios per penjar fitxers a la vostra aplicació Next.js

Vaig a fer una breu descripció general de com penjar fitxers amb React i Rutes de l'API Next.js . En aquest article, assumiré que esteu familiaritzat amb l’addició de paquets npm i l’ús de Pròxim .js, i que ja heu creat una ruta API.

A continuació es mostra un exemple senzill d’una ruta de l’API Next.js.

export default (req, res) => { if (req.method === 'POST') { // Process a POST request res.status(200).json({ data: 'success' }); } else { // Handle any other HTTP method res.status(405).json({ error: `Method '${req.method}' Not Allowed` }); } };

Per fer les coses més fàcils a l’hora d’afegir middleware a les rutes de l’API, utilitzarem el següent-connectar biblioteca.

#nextjs #react #javascript #nodejs #api

medium.com

Com penjar fitxers amb les rutes API React i Next.js

Esbrineu com penjar fitxers amb les rutes API React i Next.js. Obteniu informació sobre com podeu utilitzar React, next-connect, Multer i axios per penjar fitxers a la vostra aplicació Next.js. En aquest article, suposaré que esteu familiaritzat amb l'addició de paquets npm i amb l'ús de Next.js, i que ja heu creat una ruta API.