Com obtenir geolocalització al vostre navegador amb Javascript

Bloc

Com obtenir geolocalització al vostre navegador amb Javascript

La geolocalització significa reconèixer o identificar la ubicació de l’usuari o la ubicació de qualsevol dispositiu mitjançant l’ús de diversos mecanismes de recollida de dades. La majoria de les vegades aquest tipus de serveis utilitzen dispositius GPS o adreces d’encaminament de xarxa. La geolocalització varia en funció de diversos dispositius. Alguns navegadors admeten la geolocalització, mentre que altres no. Per tant, no es pot dir amb seguretat que la geolocalització sempre és possible per a una aplicació web.

Alguns navegadors utilitzen adreces IP per determinar la ubicació de l’usuari. Però l’ús d’adreces IP per determinar la ubicació de l’usuari només donarà una idea aproximada de la posició de l’usuari.

activeu fxnow al roku

No estic totalment d’acord amb aquesta lògica d’utilitzar l’adreça IP per determinar la geolocalització. La paraula geolocalització també significa les coordenades de latitud i longitud d’una ubicació concreta.

En aquest article, veurem com funciona la geolocalització i les diferents capacitats que ens ofereix. També veurem el fàcil que és crear una aplicació per recuperar la ubicació de l’usuari.

#javascript #geolocation #adreça IP #api

www.c-sharpcorner.com

Com obtenir geolocalització al vostre navegador amb Javascript

En aquest article aprendreu com incloure la funció de geolocalització al navegador mitjançant JavaScript.

on comprar ecomi