Com es corregeix l'error de memòria de munt de JavaScript

Bloc

Com es corregeix l'error de memòria de munt de JavaScript

Esbrineu com podeu corregir l'emmagatzematge dinàmic JavaScript de l'error de memòriaDe vegades, és possible que vegeu un registre d'errors al vostre terminal que digui que la memòria amaga JavaScript sense memòria, tal com es mostra a continuació:

FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory

Això es produeix habitualment quan JavaScript té molts processos per gestionar i la memòria dinàmica per defecte assignada per Node.js necessita més espai per processar l'script que executeu actualment. Un exemple d’aquest error es pot trobar quan teniu massa mòduls per npm install del vostre package.json dossier.#javascript #programming #developer

sebhastian.com

Com es corregeix l'error de memòria de munt de JavaScript

Esbrineu com podeu corregir l'emmagatzematge dinàmic JavaScript de l'error de memòria. JavaScript té molts processos per gestionar i la memòria dinàmica per defecte assignada per Node.js necessita més espai per processar l'script que esteu executant actualment. Es pot trobar un exemple d’aquest error quan teniu massa mòduls per instal·lar npm des del fitxer package.json.