Com s'activa la compressió gzip a Nginx a Linux / Unix

Bloc

Com s'activa la compressió gzip a Nginx a Linux / Unix

Jo Sóc un nou administrador del sistema Linux i com puc habilitar la compressió gzip al servidor web nginx per a fitxers JS / CSS / HTML? Com puc habilitar gzip / deflate a Nginx al servidor Ubuntu Linux? Com puc configurar la compressió gzip amb el servidor web NGINX al servidor FreeBSD Unix?

Heu d’utilitzar el mòdul ngx_http_gzip_module. Comprimeix totes les respostes HTTP vàlides (fitxers) mitjançant el mètode gzip. Això és útil per reduir la mida de la transferència de dades i accelerar les pàgines web d’actius estàtics com JavaScript, fitxers CSS i molt més. Aquesta pàgina explica com habilitar el gzip / deflate a nginx que s’executa en sistemes Linux o tipus Unix.

Com s'activa la compressió gzip / deflate a nginx

PUBLICITATS

Passos per habilitar la compressió gzip al servidor nginx

Editeu el fitxer nginx.conf o creeu un fitxer de configuració nou anomenat /etc/nginx/conf.d/static_gzip.conf:

$ sudo vi /etc/nginx/nginx.conf

#nginx #linux #unix

www.cyberciti.biz

Com s'activa la compressió gzip a Nginx a Linux / Unix

Explica com habilitar gzip / deflate al servidor web Nginx per HTML / JavaScript / CSS i altres recursos per accelerar el lloc web mitjançant la compressió.