Com es poden crear variables globals a React

Bloc

Com es poden crear variables globals a React

Obteniu informació sobre com fer que les variables siguin globals a React

Quan necessiteu crear una variable amb abast global a React, podeu fer-ho de dues maneres diferents.

S’adjunta una variable global a l’objecte finestra

Una d'elles és que adjunteu una nova variable com a propietat del window objecte. Per exemple, creeu un window.name variable a index.js com això:

import React from 'react'; import ReactDOM from 'react-dom'; import App from './App'; window.name = 'John' const rootElement = document.getElementById('root'); ReactDOM.render( , rootElement );

#react #javascript # web-development #programming #developer

sebhastian.com

Com es poden crear variables globals a React

Obteniu informació sobre com fer que les variables siguin globals a React. Quan necessiteu crear una variable amb abast global a React, podeu fer-ho de dues maneres diferents.