Com convertir una cadena en una matriu de caràcters a Java

Bloc

Com convertir una cadena en una matriu de caràcters a Java

En aquest article, veurem com convertir una cadena a una matriu de caràcters a Java. També us explicaré breument què són les cadenes, els personatges i les matrius.Què és un personatge a Java?

Els caràcters són tipus de dades primitius. Un caràcter és un sol caràcter inclòs entre cometes simples. Pot ser una lletra, un dígit, un signe de puntuació, un espai o alguna cosa similar. Per exemple:

char firstVowel = 'a';

Què és una cadena a Java?

Les cadenes són objectes (tipus de referència). Una cadena està formada per una cadena de caràcters. És tot entre cometes dobles. Per exemple:String vowels = 'aeiou';

Què és una matriu a Java?

Les matrius són estructures de dades fonamentals que poden emmagatzemar un nombre fix d'elements del mateix tipus de dades a Java. Per exemple, declarem un conjunt de caràcters:

char[] vowelArray = {'a', 'e', 'i', 'o', 'u'};

Ara tenim una comprensió bàsica sobre què són les cadenes, els personatges i les matrius.Convertim una cadena en una matriu de caràcters

  • Utilitzeu el mètode d’instància toCharArray ()
  • Utilitzeu el mètode d'instància charAt ()

#java

www.freecodecamp.org

Com convertir una cadena en una matriu de caràcters a Java

Veurem com convertir una cadena en una matriu de caràcters a Java: utilitzeu el mètode d’instància toCharArray (), utilitzeu el mètode d’instància charAt (). També us explicaré breument què són les cadenes, els personatges i les matrius. Els caràcters són tipus de dades primitius. Un caràcter és un sol caràcter inclòs entre cometes simples. Les cadenes són objectes (tipus de referència). Una cadena està formada per una cadena de caràcters. És tot entre cometes dobles. Les matrius són estructures de dades fonamentals que poden emmagatzemar un nombre fix d'elements del mateix tipus de dades a Java.