Com comprovar si un fitxer existeix sense excepció a Python

Bloc

Com comprovar si un fitxer existeix sense excepció a Python

Com comprovar si un fitxer existeix sense excepció a Python

En aquest tutorial aprendrem com comprovar si existeix un fitxer sense excepcióEstàs comprovant que puguis fer alguna cosa com si hi ha fitxer_existent: open_it (), és més segur fer un intent d’obrir-lo. Comprovar-lo i obrir-lo comporta que el fitxer se suprimeixi o es mogui o alguna cosa entre quan comproveu i quan intenteu obrir-lo.

Si no teniu previst obrir el fitxer immediatament, podeu utilitzar os.path.isfileimport os.path os.path.isfile(fname)

si cal estar segur que és un fitxer.

from pathlib import Path my_file = Path('/path/to/file') if my_file.is_file(): ## file exists

Per comprovar un directori, feu el següent:if my_file.is_dir(): ## directory exists

Per comprovar si un Path l'objecte existeix independentment de si es tracta d'un fitxer o directori, utilitzeu exists():

if my_file.exists(): ## path exists

També podeu utilitzar resolve(strict=True) en un try bloc:

try: my_abs_path = my_file.resolve(strict=True) except FileNotFoundError: ## doesn't exist else: ## exists

#python