Com comprovar si el fitxer o el directori està buit a Python

Bloc

Com comprovar si el fitxer o el directori està buit a Python

Python té un conjunt d’objectes i funcions de biblioteca integrats per ajudar-nos amb aquesta tasca. En aquest tutorial, aprendrem a comprovar si un fitxer o directori està buit a Python.Distingir entre un fitxer i un directori

Quan vulguem comprovar si un camí està buit o no, voldrem saber si es tracta d’un fitxer o directori, ja que afecta l’enfocament que voldríem utilitzar.

Suposem que tenim dues variables de marcador de posició dirpath i filepath que identifiquen un directori i un fitxer locals:dirpath = '/mnt/f/code.books/articles/python' filepath = '/mnt/f/code.books/articles/python/code/file_dir.py

#python

stackabuse.com

Com comprovar si el fitxer o el directori està buit a Python

En aquest tutorial, aprendrem a comprovar si un fitxer o directori està buit a Python. Python té un conjunt d’objectes i funcions de biblioteca integrats per ajudar-nos amb aquesta tasca.