Com es crea una aplicació web des de Scratch amb Firebase

Bloc

Com es crea una aplicació web des de Scratch amb Firebase

Creeu una aplicació web des de zero amb Firebase i l'editor en línia StackBlitz. Feu servir HTML bàsic i JavaScript per parlar amb Firebase. Es tracta d’una gran introducció a l’ús de la consola Firebase i a la integració de Firebase en una aplicació. No es necessita cap coneixement previ ni instal·lacions de programari.#firebase # desenvolupament web

www.youtube.com

Com es crea una aplicació web des de Scratch amb Firebase

Conegueu Firebase per al web: apreneu a crear una aplicació web des de zero amb Firebase i l'editor en línia StackBlitz. Utilitzarà HTML i JavaScript bàsics per parlar amb Firebase. Es tracta d’una gran introducció a l’ús de la consola Firebase i a la integració de Firebase en una aplicació. No es necessita cap coneixement previ ni instal·lacions de programari.