Gràfic de barres horitzontals | Gràfic de barres | Matplotlib | Tutorials de Python

Bloc

Gràfic de barres horitzontals | Gràfic de barres | Matplotlib | Tutorials de Python

En aquest vídeo tutorial de programació de Python coneixereu detalladament el gràfic de barres horitzontals o el gràfic de barres de matplotlib.

Matplotlib és una biblioteca de gràfics per al llenguatge de programació Python i la seva extensió numèrica de matemàtiques NumPy.
Podeu representar les dades en diferents tipus de trama.
Trama de línia
Gràfic de dispersió
Histogrames
Gràfic de barres
Gràfic circular
Parcel·la de la zona

canvia els resultats del color del tipus de lletra del navegador

Aquí analitzarem detalladament el gràfic de barres. Per dibuixar gràfics de barres horitzontals hem d’utilitzar la funció barh del mòdul pyplot.

matplotlib: https://www.youtube.com/watch?v=c47ZFbAWaNg&list=PLzgPDYo_3xulakyk7r5h_djrWq1gjD6hm

apy finance on comprar

#python #python tutorials #matplotlib #bar chart

www.youtube.com

Gràfic de barres horitzontals | Gràfic de barres | Matplotlib | Tutorials de Python

En aquest vídeo tutorial de programació de Python coneixereu detalladament el gràfic de barres horitzontals o el gràfic de barres de matplotlib. Gràfic de barres horitzontals | Gràfic de barres | Matplotlib | Tutorials de Python