Control de drons amb gestos a mà | OpenCV Python

Bloc

Control de drons amb gestos a mà | OpenCV Python

En aquest vídeo veurem la demostració del control de drons amb gestos manuals. Farem moure el dron cap amunt, cap avall, cap a l’esquerra, cap a la dreta i fins i tot capgirar-lo.
✔️ El curs té un 75% de descompte per a la reserva:
https://www.computervision.zone/courses/advance-drone-programming/✔️ Apreneu a construir aplicacions mòbils de visió per ordinador:
https://www.computervision.zone/courses/computer-vision-mobile-apps/

✔️ Curs Jetson Nano Premium:
https://www.computervision.zone/courses/computer-vision-with-jetson-nano/#opencv #python

www.youtube.com

Control de drons amb gestos a mà | OpenCV Python

En aquest vídeo veurem la demostració del control de drons amb gestos manuals. Farem moure el dron cap amunt, cap avall, cap a l’esquerra, cap a la dreta i fins i tot capgirar-lo. Control de drons amb gestos de mà | OpenCV Python