Exemple de funció de receptor Golang | Receptor Go Function

Bloc

Exemple de funció de receptor Golang | Receptor Go Function

Amb l’ús de les funcions del receptor Golang, no cal que us enganxeu amb les classes ni tingueu en compte l’herència. Go és molt similar a C a causa de la presència de punteres, la tipografia estàtica i moltes altres coses. Però Go és el llenguatge modern i, per tant, conté moltes funcions noves, i Function Receiver n’és una. Go no és un llenguatge de programació orientat a objectes.Exemple de funció de receptor Golang

Function Receiver estableix un mètode sobre les variables que creem. Això sembla estrany al principi, però quan obtingueu l’exemple, quedarà clar com el cristall.

Creem un tipus personalitzat a Golang i, a continuació, assignem aquest tipus a una variable. Ara podeu establir un mètode en aquesta variable i aquest mètode és la funció Receptor.#golang #go

appdividend.com

Exemple de funció de receptor Golang | Receptor Go Function

Exemple de funció de receptor Golang | Receptor Go Function. Podeu establir un mètode a la nova variable escrivida i aquest mètode és la funció Receptor.