Proves de punta a punta en àgil: tot el que heu de saber

Bloc

Proves de punta a punta en àgil: tot el que heu de saber

Les proves E2E tenen principalment dos propòsits:  1. Per provar tota l'aplicació de components empresarials importants, com ara comunicar-se amb els altres sistemes, interfícies, bases de dades, xarxes i altres aplicacions.
  2. Per crear un escenari complet de producció i provar el flux alegre, de manera que puguem simular configuracions i entorns en temps real i evitar qualsevol bloqueig de l’aplicació.

Per què necessitem proves de punta a punta en Agile?

A cada sprint, tant els equips de desenvolupament com els de prova es centren en un servei únic de tots els serveis integrats que s’utilitzen en una aplicació. Però hi ha probabilitats que es perdessin els subsistemes o serveis que poguessin trencar-se.

pantalla rosa de la mort

Per tant, l’equip de control de qualitat s’ha d’assegurar que els canvis específics d’un sol servei no afectin tot el flux de treball.exemple de matriu stringify json

#testing # test de punta a punta #all #agile

dzone.com

Proves de punta a punta en àgil: tot el que heu de saber

L’objectiu de les proves de punta a punta és assegurar-se que el sistema i el flux útil estiguin totalment integrats. Com a resultat, a l’hora d’avaluar qualsevol aplicació, és important recordar que la interfície d’usuari o la capa de presentació no és l’única cosa a la qual cal prestar atenció; també s'han de provar les dades, els procediments i la lògica subjacents que impulsen les accions de l'aplicació.