Coneixeu la diferència entre Git Merge i Git Rebase

Bloc

Coneixeu la diferència entre Git Merge i Git Rebase

En aquest article analitzarem les comandes de fusió de git i rebasecommands i quan els hauríem d’utilitzar.git torna a fer el mateix treball que una fusió de git que fusiona els canvis d'una branca a una altra. La diferència és que ho fan de manera molt diferent.

Penseu que esteu treballant en una de les funcions d’una aplicació a la branca de funcions i que l’historial de git commit té la següent estructura.---- c5 ---- c6 ---- c7 (feature) / / c1 ---- c2 ------ c3 ---- c4 (master)

Com es pot combinar la branca mestra amb la branca de característiques mitjançant git merge?

  1. funció de pagament git
  2. git merge master

El procés de combinació anterior crearà una nova confirmació de combinació a la branca de funcions que tindrà un historial d'ambdues branques.

#programació # desenvolupament de programari #git # git-merge # git-rebaselevelup.gitconnected.com

Coneixeu la diferència entre Git Merge i Git Rebase

En aquest article analitzarem les comandes de fusió de git i rebasecommands i quan els hauríem d’utilitzar. git torna a fer el mateix treball que una fusió de git que fusiona els canvis d'una branca a una altra. La diferència és que ho fan de manera molt diferent.

on comprar moneda vibrant