Diferència entre la declaració i la declaració preparada

Bloc

Diferència entre la declaració i la declaració preparada

1. Visió general

En aquest tutorial, explorarem les diferències entre JDBC ‘S Declaració i PreparedStatement interfícies. No cobrirem CallableStatement , una interfície de l'API JDBC que s'utilitza per executar procediments emmagatzemats.

2. Interfície API JDBC

Ambdós_ Declaració_ i PreparedStatement es pot utilitzar per executar consultes SQL. Aquestes interfícies tenen un aspecte molt similar. No obstant això, es diferencien significativament entre si per característiques i rendiment:

  • Declaració - S'utilitza per executar consultes SQL basades en cadenes
  • PreparedStatement - S'utilitza per executar consultes SQL parametritzades

Poder utilitzar Declaració i PreparedStatement als nostres exemples, declararem el connector _h2 _JDBC com a dependència a la nostra pom.xml dossier:

#java #persistence #jdbc

feedproxy.google.com

Diferència entre la declaració i la declaració preparada

En aquest tutorial, explorarem les diferències entre les interfícies Statement i PreparedStatement de JDBC. No tractarem CallableStatement, una interfície de l'API JDBC que s'utilitza per executar procediments emmagatzemats.