Diferència entre pila i cua a les estructures de dades Pila contra cua

Bloc

Diferència entre pila i cua a les estructures de dades Pila contra cua

No us oblideu de fer el qüestionari a les 6.15.
Aquest vídeo es basa en la pila contra la cua en l'estructura de dades. Us ajudarà a entendre la diferència entre pila i cua en detalls. Aquest tutorial cobreix les operacions bàsiques de manipulació de dades amb ajuda d’exemples de la vida real juntament amb pocs paràmetres més. Comencem, doncs,Els temes tractats en aquest vídeo a Stack vs Queue són:
00:00 Introducció
00:51 Diferències entre pila i cua
06:14 Prova

Què és la cua a l'estructura de dades?
Una cua és una col·lecció ordenada d’elements en els quals s’afegeixen elements nous en un extrem, anomenat «posterior», i els elements actuals s’eliminen en l’altre extrem, anomenat «frontal». Quan un element s’uneix a la cua, comença per la part posterior i es dirigeix ​​cap a la part frontal, esperant que sigui el següent element que s’eliminarà. L'element de la cua que s'ha afegit més recentment ha d'esperar al final de la col·lecció. A la part frontal de la col·lecció hi ha l’objecte que hi ha estat més temps. First In First Out (FIFO) és un altre terme d’aquest enfocament d’ordenació.Què és una estructura de dades?
La resposta breu és: una estructura de dades és un mitjà específic per organitzar les dades en un sistema per accedir-hi i utilitzar-les. La resposta llarga és que una estructura de dades és una combinació d’organització, gestió, recuperació i emmagatzematge de dades, reunides en un format que permet un accés i modificació eficients. Recopila valors de dades, les relacions que comparteixen i les funcions o operacions aplicables.

Per què és important l’estructura de dades?
El món digital processa cada any una quantitat creixent de dades. Segons Forbes, hi ha 2,5 quintilions de bytes de dades generades diàriament. El món va crear més del 90 per cent de les dades existents el 2018 en els dos anys anteriors. L’Internet de les coses (IoT) és responsable d’una part important d’aquesta explosió de dades. Les estructures de dades són necessàries per gestionar la quantitat massiva de dades generades i un factor crític per augmentar l'eficiència de l'algorisme. Finalment, atès que gairebé totes les aplicacions de programari utilitzen algoritmes i estructures de dades, el vostre camí educatiu ha d’incloure estructura i algoritmes de dades d’aprenentatge si voleu una carrera com a científic de dades o programador. Els entrevistadors volen candidats qualificats que entenguin com utilitzar les estructures de dades i els algoritmes, de manera que, com més se sap sobre els conceptes, més còmoda i segura respondrà a les preguntes de l’entrevista sobre l’estructura de dades.#d atastructura

www.youtube.com

Diferència entre pila i cua a les estructures de dades Pila contra cua

Aquest tutorial es basa en Stack vs Queue en l'estructura de dades. Us ajudarà a entendre la diferència entre pila i cua en detalls. Aquest tutorial cobreix les operacions bàsiques de manipulació de dades amb ajuda d’exemples de la vida real juntament amb pocs paràmetres més. Pila contra cua | Diferència entre pila i cua | Estructures de dades i algorismes