Diferència entre anotació-configuració i analització de components grokonez

Bloc

Diferència entre anotació-configuració i analització de components grokonez

https://grokonez.com/spring-framework/difference-between-annotation-config-and-component-scan

Diferència entre anotació-configuració i escaneig de components

anotació-configuració i escaneig de components són conceptes bàsics importants de Spring Core .
Aquest tutorial us ajudarà a entendre com utilitzar-los i a diferenciar-los.

I. Visió general

activa totes les anotacions en mongetes que ja estan registrades al context de l'aplicació. Aquests grans es podrien definir amb XML o mitjançant l'escaneig de paquets.

no només fa tot això anotació-configuració fa, però també registra les classes java com a bean que s’anoten amb @Component, @Service, @ Repository ...

II. Ús

Ara comenceu per la jerarquia que volem crear a la nostra aplicació: - | Bean Nom - | Bean adreça - | Bean Client ------ | mongeta injectada Nom ------ | mongeta injectada adreça

1. Full Beans en XML

Les classes java de Bean són: public class Name{ //... } public class Address{ //... }

public class Customer {
private Name name;
private Address address;

public Customer() //... public void setName(Name name) //setter injection... public void setAddress(Address address) //setter injection... 

}

Més a:

https://grokonez.com/spring-framework/difference-between-annotation-config-and-component-scan

Diferència entre anotació-configuració i escaneig de components

elif en la comprensió de la llista

#primavera

grokonez.com

Diferència entre anotació-configuració i analització de components grokonez

annotation-config i component-scan són conceptes bàsics importants de Spring Core. Aquest tutorial: com utilitzar-los i diferència entre ells.