Diferència entre l'operador == i === a JavaScript: amb exemples de codi

Bloc

Diferència entre l'operador == i === a JavaScript: amb exemples de codi

Apreneu la diferència entre un doble igual (==) i un triple igual (===) a JavaScriptTots dos el doble és igual == i el triple és igual === L'operador s'utilitza per comparar dos valors en què s'utilitza l'operador.

La diferència entre els dos operadors és que el doble és igual a == compararà els valors vagament , és a dir, que intentarà convertir valors amb diferents tipus abans de comparar-los.preu de la cadena cerebral profunda

El triple és igual a === no convertirà valors de tipus diferents. Simplement tornarà false en comparar valors de diferents tipus.

Per entendre les seves diferències, provem de comparar dos valors diferents entre el number valor 0 i boolean valor false:console.log(0 == false); // true console.log(0 === false); // false

#javascript

sebhastian.com

Diferència entre l'operador == i === a JavaScript: amb exemples de codi

Apreneu la diferència entre un doble igual (==) i un triple igual (===) a JavaScript. Tant l'operador doble igual == com el triple igual === s'utilitza per comparar dos valors en què s'utilitza l'operador. La diferència entre els dos operadors és que el doble igual == compararà els valors de manera fluida, el que significa que intentarà convertir valors amb diferents tipus abans de comparar-los.