Base de dades Vs Data Warehouse Vs Data Lake: una explicació senzilla

Bloc

Base de dades Vs Data Warehouse Vs Data Lake: una explicació senzilla

Les bases de dades emmagatzemen les dades de forma estructurada. L’estructura permet trobar i editar dades. Amb la seva estructura estructurada, les bases de dades s’utilitzen per a la gestió de dades, l’emmagatzematge de dades, l’avaluació de dades i el processament específic de dades.
En aquest sentit, les dades són tota la informació que s’ha de desar i reutilitzar posteriorment en diversos contextos. Aquests poden ser valors de data i hora, textos, adreces, números, però també imatges. Les dades haurien de poder ser avaluades i processades més endavant.on comprar un pot

La quantitat de dades que la base de dades podria emmagatzemar és limitada, de manera que les empreses empresarials solen utilitzar magatzems de dades, que són versions per a grans fluxos de dades.

# data-warehouse # data-lake # cloud-data-warehouse # what-is-aws-data-lake # data-science # data-analytics #database # big-data # web-monetizationhackernoon.com

Base de dades Vs Data Warehouse Vs Data Lake: una explicació senzilla

Un llac de dades és totalment diferent d’un magatzem de dades pel que fa a estructura i funció. Aquí teniu una explicació realment ràpida de 'Data Lake vs Data Warehouse'.