Creació d'una IA d'escacs mitjançant l'aprenentatge profund

Bloc

Creació d'una IA d'escacs mitjançant l'aprenentatge profund

Quan Gary Kasparov va ser destronat per l'algorisme d'escacs Deep Blue d'IBM, l'algorisme no va utilitzar l'aprenentatge automàtic o, almenys, de la manera que definim avui l'aprenentatge automàtic.

Aquest article pretén utilitzar les xarxes neuronals per crear una IA d’escacs amb èxit, mitjançant Neural Networks, una forma més nova d’algoritmes d’aprenentatge automàtic.

Concepte:

Utilitzar un conjunt de dades d'escacs amb més de 20.000 instàncies (contacte a victorwtsim@gmail.com per al conjunt de dades), la xarxa neuronal hauria de produir un moviment quan se li doni un tauler d’escacs.

# ciència de dades #ai # aprenentatge profund # aprenentatge automàtic # editors-pick

towardsdatascience.com

Creació d'una IA d'escacs mitjançant l'aprenentatge profund

Creació d'una IA d'escacs mitjançant l'aprenentatge profund. Aquest article pretén utilitzar les xarxes neuronals per crear una IA d’escacs amb èxit, mitjançant Neural Networks, una forma més nova d’algoritmes d’aprenentatge automàtic.