Creació d’una classe immutable a Java

Bloc

Creació d’una classe immutable a Java

En aquest article, definirem els passos típics per crear una classe immutable a Java i després implementar-la.Passos per crear una classe Immutable a Java

  1. Feu que la vostra classe sigui final perquè cap altra classe la pugui ampliar.
  2. Feu que tots els camps siguin privats perquè no es permeti l'accés directe.
  3. No proporcioneu mètodes de configuració: mètodes que modifiquen camps o objectes als quals es fa referència.
  4. Atenció especial quan es tenen variables d’instància mutables
  5. Dins del constructor, assegureu-vos d'utilitzar una còpia de clonació de l'argument passat i no definiu mai el vostre camp mutable a la instància real passada pel constructor.
  6. Assegureu-vos de retornar sempre una còpia clonada del camp i no tornar mai la instància de l’objecte real.

#java #class #objects #immutable #creaing a immutable class in java #immutable class in javadzone.com

Creació d’una classe immutable a Java

En aquest article, veiem com crear una classe immutable a Java. Les classes immutables ens ofereixen molts avantatges quan treballem en entorns multi-threaded. Si encara us ho pregunteu, aquest article us convé. Informeu-vos-ho amb deteniment. Ajudarà els vostres projectes a completar-se ràpidament.