Recompte de triplets (a, b, c) de la matriu de manera que a divideixi b i b divideixi c

Bloc

Recompte de triplets (a, b, c) de la matriu de manera que a divideixi b i b divideixi c

Donada una matriu arr [] de nombres enters positius de mida N, la tasca és comptar el nombre de triplets de la matriu de manera que a [i] divideixi a [j] i a [j] divideixi a [k] i

Exemples:

motor de jocs multijugador html5
Input: arr[] = {1, 2, 3, 4, 5, 6} Output: 3 Explanation: The triplets are: (1, 2, 4), (1, 2, 6), (1, 3, 6).

#c # c # # c ++ # programació-cwww.geeksforgeeks.org

Recompte de triplets (a, b, c) de la matriu de manera que a divideixi b i b divideixi c

Un portal d’informàtica per a frikis. Conté articles d’informàtica i programació ben escrits, ben pensats i ben explicats, qüestionaris i preguntes sobre pràctiques / programació competitiva / entrevista d’empresa.