Converteix el bloc de WordPress en aplicació per Android mitjançant l'API JSON | Part 5 | Mostra publicacions a RecyclerView

Bloc

Converteix el bloc de WordPress en aplicació per Android mitjançant l'API JSON | Part 5 | Mostra publicacions a RecyclerView

Apreneu a convertir el vostre bloc de WordPress a l'aplicació per Android analitzant el fitxer JSON predeterminat de WordPress.En aquesta part 5 de la sèrie, mostrarem les publicacions de bloc extretes de l'API JSON a RecyclerView

En aquesta sèrie de tutorials, utilitzarem la biblioteca Volley i Picasso per analitzar i mostrar les dades. Utilitzarem RecyclerView per mostrar totes les publicacions del bloc de WordPress.#recyclerview #android app #json api #wordpress

www.youtube.com

Converteix el bloc de WordPress en aplicació per Android mitjançant l'API JSON | Part 5 | Mostra publicacions a RecyclerView

Apreneu a convertir el vostre bloc de WordPress a l'aplicació per Android analitzant el fitxer JSON predeterminat de WordPress. En aquesta part 5 de la sèrie, mostrarem les publicacions de bloc extretes de l'API JSON a RecyclerView. En aquesta sèrie de tutorials, utilitzarem la biblioteca Volley i Picasso per analitzar i mostrar les dades. Utilitzarem RecyclerView per mostrar totes les publicacions del bloc de WordPress.