Matriu de confusió en aprenentatge automàtic

Bloc

Matriu de confusió en aprenentatge automàtic

Una matriu de confusió és una mètrica excel·lent per descriure el rendiment d’un model de classificació. Aquest vídeo sobre Confusion Matrix amb Machine Learning us ajudarà a aprendre els conceptes bàsics de l’aprenentatge automàtic i la necessitat d’una matriu de confusió. Comprendreu com crear una matriu de confusió i com crear una matriu de confusió. Tindreu una idea sobre les diferents mètriques i realitzareu una demostració mitjançant la regressió logística per trobar la precisió del model.

  • 00:00:00 Introducció a l’aprenentatge automàtic
  • 00:01:13 Tipus d'aprenentatge automàtic
  • 00:04:27 Matriu de necessitat de confusió
  • 00:05:46 Què és Confusion Matrix
  • 00:06:10 Creació d'una matriu de confusió
  • 00:10:58 Comparació de la matriu de confusió
  • 00:24:06 Matriu de confusió 3x3

# aprenentatge automàtic # desenvolupador

www.youtube.com

Matriu de confusió en aprenentatge automàtic

La matriu de confusió amb aprenentatge automàtic us ajudarà a aprendre els conceptes bàsics de l’aprenentatge automàtic i la necessitat d’una matriu de confusió. Comprendreu com crear una matriu de confusió i com crear una matriu de confusió. Tindreu una idea sobre les diferents mètriques i realitzareu una demostració mitjançant la regressió logística per trobar la precisió del model.