Compareu i busqueu diferències entre dues taules a SQL

Bloc

Compareu i busqueu diferències entre dues taules a SQL

Structured Query Language o SQL és un llenguatge de base de dades estàndard que s’utilitza per crear, mantenir i recuperar les dades de bases de dades relacionals com MySQL, Oracle, etc. Aquí veurem com comparar i trobar diferències entre dues taules a SQLAquí, primer crearem una base de dades anomenada geeks i després crearem dues taules departament_vell i departament_nou en aquesta base de dades. Després, executarem la nostra consulta en aquesta taula.

Creació de la base de dades :.

Utilitzeu la sentència SQL següent per crear una base de dades anomenada frikis :CREATE geeks;

Ús de la base de dades:

USE geeks;

#sql #picked # sql-query

www.geeksforgeeks.org

Compareu i busqueu diferències entre dues taules a SQL

Structured Query Language o SQL és un llenguatge de base de dades estàndard que s’utilitza per crear, mantenir i recuperar les dades de bases de dades relacionals com MySQL, Oracle, etc. Aquí veurem com comparar i trobar diferències entre dues taules a SQL