Com instal·lar i configurar VNC a Ubuntu 20.04

Bloc

Com instal·lar i configurar VNC a Ubuntu 20.04

Introducció

el Informàtica de xarxes virtuals , o VNC, és un sistema de connexió que us permet utilitzar el teclat i el ratolí per interactuar amb un entorn gràfic d'escriptori en un servidor remot. Facilita la gestió de fitxers, programari i configuració en un servidor remot per als usuaris que encara no estan còmodes amb la línia d’ordres.Amb aquesta guia d'inici ràpid, aprendreu a configurar un servidor VNC amb TightVNC en un servidor Ubuntu 20.04 i connecteu-vos-hi de manera segura a través d’un túnel SSH. A continuació, utilitzeu un programa client VNC a l'ordinador local per interactuar amb el servidor a través d'un entorn gràfic d'escriptori.

Condicions prèvies

Per completar aquest tutorial, necessitareu el següent:#r ubuntu 20.04 #ubuntu #vnc

www.digitalocean.com

Com instal·lar i configurar VNC a Ubuntu 20.04

Virtual Network Computing, o VNC, és un sistema de connexió que us permet utilitzar el teclat i el ratolí per interactuar amb un entorn gràfic d'escriptori en un servidor remot. Facilita la gestió de fitxers, programari