Carregador brillant que canvia de color mitjançant HTML i CSS

Bloc

Carregador brillant que canvia de color mitjançant HTML i CSS

Avui en aquest vídeo aprendreu com crear un carregador brillant que canvia de color només amb HTML i CSS. Anteriorment, he compartit un widget de classificació per estrelles només mitjançant CSS. Ara, és hora de crear un CSS Loader.

Bàsicament, els precarregadors (també coneguts com a carregadors) són els que veieu a la pantalla mentre la resta de contingut de la pàgina encara es carrega. Els precarregadors solen ser animacions simples o complexes que s’utilitzen per entretenir els visitants mentre s’acaben de processar les operacions del servidor.

#html #tailwindcss #css

www.youtube.com

Carregador brillant que canvia de color mitjançant HTML i CSS

Avui en aquest vídeo aprendreu com crear un carregador brillant que canvia de color utilitzant només HTML i CSS. Anteriorment, he compartit un widget de classificació per estrelles només mitjançant CSS. Ara, és hora de crear un CSS Loader.