Canny Edge Detection mitjançant Python i OpenCV

Bloc

Canny Edge Detection mitjançant Python i OpenCV

Canny Edge Detection mitjançant Python i OpenCV2

En aquest tutorial de vídeo, analitzarem la detecció de vores canyoses a Python mitjançant OpenCV.

Documents d’Opencv per a la detecció de vores canyoses: https://opencv-python-tutroals.readthedocs.io/en/latest/py_tutorials/py_imgproc/py_canny/py_canny.html

Codi del vídeo: https://github.com/abhishek305/Canny-Edge-Detection

com s'activa la targeta de l'aplicació en efectiu

Documents Numpy: https://numpy.org/doc/1.17/user/quickstart.html

#python #opencv

www.youtube.com

Canny Edge Detection mitjançant Python i OpenCV

Canny Edge Detection mitjançant Python i OpenCV2. En aquest vídeo tutorial, estudiarem la detecció de vores canyoses a Python mitjançant OpenCV.