C ++ vs Java: diferència entre C ++ i Java [2021]

Bloc

C ++ vs Java: diferència entre C ++ i Java [2021]

La programació orientada a objectes (OOP) és un principi de programació d’ordinador que se centra a construir el disseny de programari al voltant d’objectes en lloc de la lògica o la funció. Un objecte fa referència a un camp de dades que té atributs (característiques) únics. Essencialment, l'OOP posa més èmfasi en la manipulació d'objectes en lloc de la lògica que hi ha darrere de la manipulació.Tot i que C ++ i Java són llenguatges de programació orientats a objectes, són força diferents entre si. Per exemple, C ++ s’inspira molt en el C llenguatge de programació i està dissenyat per al desenvolupament de sistemes. No obstant això, Java es basa en una màquina virtual segura i portàtil i està construït explícitament per a la programació d'aplicacions i la informàtica de xarxa.

En aquest bloc, aprofundirem en el debat sobre C ++ vs. Java i coneixerem més sobre la diferència entre C ++ i Java.# desenvolupament de pila completa # c ++ # c ++ vs java # comparació #diferència entre c ++ i java #java

www.upgrad.com

C ++ vs Java: diferència entre C ++ i Java [2021]

En aquest bloc, ens endinsarem més en el debat sobre C ++ vs.