Tutorial C ++ [39] - Especificadors d'accés | Accessors i mutadors

Bloc

Tutorial C ++ [39] - Especificadors d'accés | Accessors i mutadors

En aquest episodi, us mostro com utilitzar els especificadors d’accés, com ara públics i privats, a les definicions de classe perquè pugueu amagar dades. També demostro l’ús d’accessors i mutadors (getters i seters) que són funcions per accedir indirectament a les dades ocultes. Finalment, també demostro la paraula clau const amb prototips de funcions que serveixen de promesa al compilador de C ++ que no modificareu cap dada a la implementació de la funció.# c ++ #cplusplus # programació-c

www.youtube.com

Tutorial C ++ [39] - Especificadors d'accés | Accessors i mutadors

En aquest episodi, us mostro com utilitzar els especificadors d’accés, com ara públics i privats, a les definicions de classe perquè pugueu amagar dades. També demostro l’ús d’accessors i mutadors (getters i seters) que són funcions per accedir indirectament a les dades ocultes. Finalment, també demostro la paraula clau const amb prototips de funcions que serveixen de promesa al compilador de C ++ que no modificareu cap dada a la implementació de la funció.