Exemple de classe de cadena C ++ | Tutorial de classe de cadena a C ++

Bloc

Exemple de classe de cadena C ++ | Tutorial de classe de cadena a C ++

C ++ String Class es coneix com a std :: string. La classe de cadena ens proporciona les funcions per emmagatzemar els caràcters com una sèrie de bytes que ens fa accedir a un sol byte del caràcter que es té en compte. C ++ és un llenguatge orientat a objectes, que ens permet declarar una sèrie de caràcters mitjançant un objecte de classe de cadena incorporada. Aquesta classeClasse de cadenes C ++

La classe de cadena emmagatzema els caràcters com una seqüència de bytes amb la funcionalitat de permetre accés a un caràcter d’un sol byte. Si volem utilitzar la classe de cadena, (Capçalera de cadena) ha d’incloure-la necessàriament.

#Declareu i inicialitzeu una cadena

String str; str = Hello World;

Aquí String és el nom de Class, i str és l'objecte de la classe String.# c ++ # c ++ classe de cadenes

appdividend.com

Exemple de classe de cadena C ++ | Tutorial de classe de cadena a C ++

C ++ String Class es coneix com a std :: string. La classe de cadena ens proporciona les funcions per emmagatzemar els caràcters com una sèrie de bytes.