Programa C ++ per implementar l'estructura de dades de pila mitjançant matrius

Bloc

Programa C ++ per implementar l'estructura de dades de pila mitjançant matrius

En aquest tutorial sobre l'estructura de dades implementarem l'estructura de dades de pila i totes les seves operacions estàndard. Implementarem pila utilitzant matrius en llenguatge de programació c ++.
A continuació es mostren les operacions de pila: 1. push () -
  Col·loqueu un element a la pila. Si no hi ha lloc per a un element nou, la pila està en estat de desbordament.
 2. pop () -
  Torneu l'article a la part superior de la pila i, a continuació, traieu-lo. Si es diu pop quan la pila està buida, es troba en un estat de baix flux.
 3. està buit() -
  Indica si la pila està buida o no
 4. està ple() -
  Indica si la pila està plena o no.
 5. ullada() -
  Accediu a l'element a la posició i
 6. count () -
  Obteniu el nombre d’elements a la pila.
 7. change () -
  Canvieu l'element a la posició i
 8. display () -
  Mostra tots els elements de la pila

#stack #stackprogram #datastructure #stackdatastructure #stackoperations #stackincpp

# c ++ # operacions de pila # estructura de dadeswww.youtube.com

Programa C ++ per implementar l'estructura de dades de pila mitjançant matrius

Programa C ++ per implementar l'estructura de dades de pila mitjançant matrius. En aquest tutorial sobre l'estructura de dades implementarem l'estructura de dades de pila i totes les seves operacions estàndard. Implementarem pila utilitzant matrius en llenguatge de programació c ++.