C # LINQ separa la fila en dues files segons la propietat Llista

Bloc

C # LINQ separa la fila en dues files segons la propietat Llista

C # LINQ separa la fila en dues files segons la propietat Llista

Tinc una llista de IPInfo objectes ja filtrats d'alguna manera. El meu problema és separar els registres en funció del darrer List propietat:List fields

.xls quan s'exporta a Logon IP el fitxer té aquest aspecte:

dividit en Python de diversos caràcters
inici de sessió aol .com

Necessito cadascun Original IP el registre es troba en una fila independent, però CITI per seguir combinats. En una imatge, per Logon IP Jo necessito:Logon IP

Alguna ajuda?

EDITAR: aquesta consulta s'ha aplicat abans per combinar return distinct; } s duplicats. Però, com he dit, necessito

class IPInfo { public String TRADE_DATE; public String CUSTOMER_NAME; public List ORIGINAL_IP; public List LOGON_IP = new List(); } 
s separats

laravel aconsegueix l'usuari actual
---------------------------------------------- 10.55.13.104 | 128.110.34.102 128.110.34.102 | ---------------------------------------------- 10.55.13.104 | 10.55.13.104 128.110.34.102 | 


# c-sharp #linq