C ++ Com crear funcions

Bloc

C ++ Com crear funcions

En aquest article de C ++, vull mostrar-vos Com crear funcions a C ++. Les funcions s’utilitzen per agrupar codis per realitzar tasques específiques. Per definir una funció, primer cal escriure el tipus de retorn de la funció, després cal escriure el nom de la funció. Per tant, el tipus de retorn és només el tipus de dades del valor que retorna la funció. per tant, si la vostra funció retorna un nombre enter, heu d’utilitzar el tipus return_type com int, o si retorna un float, heu d’utilitzar el tipus return com a float. Si les nostres funcions no retornen cap valor, hem de fer servir void.#c #cplusplus #csharp # programació-c

codeloop.org

C ++ Com crear funcions

En aquest article de C ++, vull mostrar-vos Com crear funcions a C ++. Les funcions s’utilitzen per agrupar codis per realitzar tasques específiques.