Exemple de constructor de còpia C ++ | Copia el constructor en C ++

Bloc

Exemple de constructor de còpia C ++ | Copia el constructor en C ++

El constructor de còpies C ++ és la funció membre que inicialitza un objecte mitjançant un altre objecte de la mateixa classe. El constructor de còpies és un fitxer sobrecarregat constructor utilitzat per declarar i inicialitzar un objecte a partir d’un altre objecte.C ++ Constructor de còpies

La còpia és el tipus de constructor que s’utilitza per crear una còpia de l’objecte ja existent del tipus de classe. Un constructor de còpies s’utilitza quan les variables membres d’un objecte s’inicialitzen pels valors de la variable membre d’un altre objecte de la mateixa classe.

A part del constructor per defecte i el constructor parametritzat, hi ha un tercer tipus de constructor anomenat constructor de còpia.# c ++ #copy constructor a c ++

appdividend.com

Exemple de constructor de còpia C ++ | Copia el constructor en C ++

El constructor de còpies C ++ és la funció membre que inicialitza un objecte mitjançant un altre objecte de la mateixa classe. El constructor de còpies és un constructor sobrecarregat