Ordre de bombolles a C ++ Exemple | Programa de classificació de bombolles C ++

Bloc

Ordre de bombolles a C ++ Exemple | Programa de classificació de bombolles C ++

C ++ Bubble Sort és un algorisme que ordena els valors de la matriu. Bubble Sort és una tècnica d’ordenació per ordenar una matriu, o podem dir per ordenar una llista de molts números. Aquest algorisme d'ordenació també es coneix com Sinking Sort. Implementarem el programa de classificació de bombolles C ++ per demostrar com el podem utilitzar en aplicacions de la vida real.establir un element de matriu amb una seqüència. pitó

Tot i que aquest és el mètode més senzill per ordenar la llista de nombres, no és la millor manera. Més endavant ho discutirem.

Com funciona?

En aquest mètode d’ordenació, cada element es compara amb altres elements de la llista i, cada cop, es col·loca el número més gran, el segon més gran i el tercer, a la seva posició correcta, i així successivament fins que s’ordenen tots els números. Veurem un exemple de com funciona?# c ++ #sinking sort

appdividend.com

Ordre de bombolles a C ++ Exemple | Programa de classificació de bombolles C ++

C ++ Bubble Sort és un algorisme que ordena els valors de la matriu. Bubble Sort és una tècnica d’ordenació per ordenar una matriu. Implementem el programa de classificació de bombolles C ++.