Bootstrap 5: més personalitzacions de la barra de navegació

Bloc

Bootstrap 5: més personalitzacions de la barra de navegació

Bootstrap 5 està en alfa quan s’escriu i està subjecte a canvis.

Bootstrap és una biblioteca d'interfície d'usuari popular per a qualsevol aplicació de JavaScript.

En aquest article, veurem com personalitzar les barres de navegació amb Bootstrap 5.

Text

Podem afegir text a les nostres barres de navegació.

Per exemple, podem escriure:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

per afegir el text.

Afegim el navbar-text class per estilitzar el text perquè s’adapti a la barra de navegació.

A més, podem combinar i combinar altres classes d’utilitat com desitgem:

App more text

# tecnologia #javascript # desenvolupament de programari # programació # desenvolupament web

medium.com

Bootstrap 5: més personalitzacions de la barra de navegació

Podem col·locar barres de navegació en qualsevol lloc. Bootstrap 5 està en alfa quan s’escriu i està subjecte a canvis. Bootstrap és una biblioteca d'interfície d'usuari popular per a qualsevol aplicació de JavaScript. En aquest article, veurem com personalitzar les barres de navegació amb Bootstrap 5. Text Podem afegir text a les nostres barres de navegació.