Binari a decimal C ++: programa per convertir binari a decimal

Bloc

Binari a decimal C ++: programa per convertir binari a decimal

Introducció

C ++ és un dels principals llenguatges de programació ja que és el pas necessari per aprendre a 'codificar'. S'espera que els estudiants aprenguin C ++ a fons abans que altres llenguatges de programació com Java , CSS, etc., s’introdueixen a través del seu currículum. La codificació en C ++ implica principalment l’ús de funcions, classes, processament de cadenes i matrius d’entrada i sortida de dades.Els nombres decimals són els enters comuns que fem servir a la nostra vida diària. Els nombres decimals tenen una base de 10, ja que 10 dígits possibles oscil·len entre 0,1,2 i 9. Els nombres decimals són útils per a la nostra vida quotidiana, però una màquina o ordinador no pot processar directament els nombres decimals a través de la seva CPU. Els números binaris són un conjunt de 0 i 1 que el sistema informàtic pot processar, ja que forma el llenguatge de la màquina.

Aquests números es disposen en configuracions úniques que es correlacionen amb números, lletres, caràcters especials o altra informació fonamental. La base d’aquests números binaris és ‘2’, ja que els únics dígits que conté són 0 i 1. Per exemple. 0010 (número binari) = 2 (nombre decimal).#l c ++ # binari a decimal

prod-mpc.upgrad.com

Binari a decimal C ++: programa per convertir binari a decimal

Apreneu els conceptes bàsics de programació, com convertir nombres de binari a C ++ decimal i de conversió de decimal a binari mitjançant el tutorial de codificació de upGrad.com.