Imatges de fons Tailwind | Tutorial CSS de Tailwind | Tutorial de vent de cua | Apreneu Tailwind 2 CSS

Bloc

Imatges de fons Tailwind | Tutorial CSS de Tailwind | Tutorial de vent de cua | Apreneu Tailwind 2 CSS

Aquest vídeo us aprendrà a configurar imatges de fons a Tailwind. En CSS pur, és fàcil ajustar la repetició del fons, la mida del fons i la posició del fons. A Tailwind, també és fàcil, però afegir la imatge de fons és una mica diferent. A més, afegirem un efecte de desplaçament Parallax amb una classe.Marques de temps
00:00 Introducció
02:49 Repetició de fons
03:57 Mida de fons
04:56 Posició de fons
06:15 Desplaçament en paral·lelisme

quins són alguns bons llocs web d'anime

Subscriure: https://www.youtube.com/channel/UCkzGZ6ECGCBh0WK9bVUprtw/featuredon comprar criptografia de sandbox

# vent de cua

www.youtube.com

Imatges de fons Tailwind | Tutorial CSS de Tailwind | Tutorial de vent de cua | Apreneu Tailwind 2 CSS

Aquest vídeo us aprendrà a configurar imatges de fons a Tailwind. En CSS pur, és fàcil ajustar la repetició del fons, la mida del fons i la posició del fons. A Tailwind, també és fàcil, però afegir la imatge de fons és una mica diferent. A més, afegirem un efecte de desplaçament Parallax amb una classe.