AWS EC2 Image Builder: automatització de canonades de generació d’imatges del sistema operatiu

Bloc

AWS EC2 Image Builder: automatització de canonades de generació d’imatges del sistema operatiu

L’automatització continua essent una tendència creixent important en el panorama actual d’infraestructures al núvol. Els proveïdors de serveis com Amazon Web Services integren millors eines d’automatització més avançades per facilitar la vida dels administradors. L’automatització permet que els fluxos de treball siguin més eficients, especialment amb més tasques que s’executen sense necessitat d’informació humana.

Fins fa molt poc, però, algunes tasques fonamentals no es podien automatitzar. La creació i el manteniment d’imatges del sistema operatiu n’és un bon exemple. Els administradors tenen enfocaments diferents a l’hora de crear i mantenir imatges del SO per als seus equips de desenvolupament, però tots aquests enfocaments requereixen molta feina manual.

La introducció de EC2 Image Builder resol la majoria de problemes, si no tots, de creació d’imatges. L'eina permet la creació de canonades de creació d'imatges amb paràmetres i temps d'execució específics. Les imatges resultants també es poden integrar amb altres fluxos de treball automatitzats, incloent el desplegament del servidor i la pròpia canalització CI / CD.

#aws # ec2 images #os images

caylent.com

AWS EC2 Image Builder: automatització de canonades de generació d’imatges del sistema operatiu

L’automatització continua essent una tendència creixent important en el panorama actual d’infraestructures al núvol. Els proveïdors de serveis com Amazon Web Services integren millors eines d’automatització més avançades per facilitar la vida dels administradors.