Automatitzar per copiar un conjunt de confirmacions d'una sucursal a una altra

Bloc

Automatitzar per copiar un conjunt de confirmacions d'una sucursal a una altra

En aquest article es descriurà com copiar un conjunt de confirmacions contigües d'una branca a una altra branca en un dipòsitGuió final

Enllaç de codi

La versió final del nostre script bash copy_commits seria aixícopy_commits.sh -p -s -t -f -e

Suposem que tenim dues branques dev1 i dev2 , i volem moure un conjunt de confirmacions contigües des de dev1 a dev2

dev1 la sucursal té 5 confirmacions i el dev2 la branca té 1 confirmació. I volem copiar els 4 compromisos addicionals de dev1 fins al dev2 branca especificant la confirmació d'inici i la confirmació final.# git-branch # bash-script # copy-commits #git #cherrypick

medium.com

Automatitzar per copiar un conjunt de confirmacions d'una sucursal a una altra

En aquest article es descriurà com copiar un conjunt de confirmacions contigües d'una branca a una altra branca en un dipòsit