ArrayList vs. LinkedList vs. HashMap a Java

Bloc

ArrayList vs. LinkedList vs. HashMap a Java

Obteniu més informació sobre les diferències entre tres de les col·leccions Java més habituals: ArrayList, LinkedList i HashMapLes col·leccions a Java es basen en un parell d’interfícies bàsiques i més d’una dotzena de classes d’implementació. De vegades, l’àmplia selecció de diferents implementacions pot provocar confusió.

www roku amb enllaç introdueix el codi

Decidir quin tipus de col·lecció s’ha d’utilitzar per a un cas d’ús concret no és una tasca trivial. Aquesta decisió pot tenir un gran impacte en la nostra llegibilitat i rendiment del codi.En lloc d’explicar tot tipus de col·leccions en un sol article, n’explicarem tres de les més habituals: ArrayList, LinkedList, i HashMap. En aquest tutorial, veurem com emmagatzemen les dades, el seu rendiment i us recomanarem quan les feu servir.

#java #programming #developerwww.baeldung.com

ArrayList vs. LinkedList vs. HashMap a Java

Obteniu més informació sobre les diferències entre tres de les col·leccions Java més habituals: ArrayList, LinkedList i HashMap. Veurem com emmagatzemen les dades, el seu rendiment i recomanarem quan les utilitzeu.