Estructures anònimes en llenguatge de programació C.

Bloc

Estructures anònimes en llenguatge de programació C.

En aquest tutorial en hindi aprendreu sobre Estructures anònimes en llenguatge de programació C.

Després d'això, podem crear les variables a partir de l'estructura que hem definit.
Per accedir als membres d’una estructura mitjançant la variable d’estructura que fem servir. (operador de punts) també anomenat com a operador membre de l'estructura.

Quan definim una estructura sense cap nom, l’anomenem estructura anònima. si definiu una estructura anònima, heu de crear les variables mentre definiu l'estructura.

Una estructura és una col·lecció de variables relacionades amb un sol nom. Quan definim una estructura al nostre programa C, obtenim un nou tipus de dades que pot contenir variables de diferents tipus de dades.

Les estructures s’anomenen tipus de dades derivats perquè es creen utilitzant altres tipus disponibles en l’idioma.

reaccionar amb les millors pràctiques d’arquitectura

Per definir una estructura utilitzem la paraula clau struct.
La sintaxi és la següent.
struct structure_tag {
membre de l'estructura1;
membre de l'estructura2;
...
};

#c # programació-c

www.youtube.com

Estructures anònimes en llenguatge de programació C.

En aquest tutorial en hindi aprendreu sobre Estructures anònimes en llenguatge de programació C. Després d'això, podem crear les variables a partir de l'estructura que hem definit. Per accedir als membres d’una estructura mitjançant la variable d’estructura que fem servir. (operador de punts) també anomenat com a operador membre de l'estructura. Quan definim una estructura sense cap nom, l’anomenem estructura anònima. si definiu una estructura anònima, heu de crear les variables mentre definiu l'estructura.