Angular: eviteu el mètode Subscribe () per a observables

Bloc

Angular: eviteu el mètode Subscribe () per a observables

Un dels principis de bones pràctiques d'Angular és utilitzar sempre AsyncPipe quan sigui possible i només utilitzeu .subscribe() quan l’efecte secundari és una necessitat absoluta i no es pot evitar.

Què és un observable?

Un Observable és una abstracció d'un flux de dades asíncron. Per exemple, quan mirem un Observable, representa un flux de cadenes que es lliuraran una a una al llarg del temps. TK ( https://medium.com/isop-nepal/subscribe-vs-async-pipe-in-angular-21bb38f3ee49 )

Però quan el Observable es modifica, com es mostren les dades? Aquí és on fem servir .subscribe().

Funció de subscripció

Passem l'Observable, combinant-lo i desant-lo en diferents variables amb diferents combinacions d'operadors, però al final, un Observable no serveix per res. Necessitem una manera de finalitzar el Observable i extreu el tipus T fora. Això és el que .subscribe s’utilitza per: subscriure’s al flux resultant i finalitzar l’observable. TK ( https://kimsereyblog.blogspot.com/2018/05/async-pipe-versus-subscribe-in-angular.html )

#angular #javascript #observables #programming #rxjs

medium.com

Angular: eviteu el mètode Subscribe () per a observables

Un dels principis de bones pràctiques d’Angular és utilitzar sempre AsyncPipe quan sigui possible i utilitzar només .subscribe () quan l’efecte secundari és una necessitat absoluta i no es pot evitar.