Disseny angular de 10/9 CSS Flex per exemple

Bloc

Disseny angular de 10/9 CSS Flex per exemple

En aquest tutorial, aprendrem a fer servir el disseny flexible de CSS per exemple a Angular 10/9.

Vegem ara com instal·lar Angular Flex-Layout als nostres projectes Angular 10.

Aneu al vostre terminal i executeu l'ordre següent al vostre projecte:

npm install --save @angular/flex-layout @angular/cdk

Després d'instal·lar Angular Flex Layout, importeu la següent flexLayoutModule al vostre app.module.ts arxiu de la següent manera:

import { FlexLayoutModule } from '@angular/flex-layout'; @NgModule({ imports: [ FlexLayoutModule ], });

# Angular-9 # angular-10 #angular

medium.com

Disseny angular de 10/9 CSS Flex per exemple

En aquest tutorial, aprendrem a fer servir el disseny flexible de CSS per exemple a Angular 10/9.