Introducció a la programació dinàmica de baix a dalt

Bloc

Introducció a la programació dinàmica de baix a dalt

Programació dinàmica ( DP ) és un terme divertit. Va ser nomenat com a tal per evitar enfurismant un antic secretari de Defensa , i el nom s’ha mantingut des de llavors.Essencialment, no hi ha res dinàmic al respecte. DP es pot classificar simplement com una estratègia algorítmica on es divideix un sol problema en subproblemes. En resoldre cada subproblema, l'algorisme s'acosta cada vegada més a la solució del problema original. Després de resoldre tots els subproblemes, es troba la resposta al problema original.

És probable que els lectors experimentats pensin que aquesta definició s’acosta molt a la idea de recursivitat - Definitivament, i la majoria dels problemes que fan servir una solució DP es poden resoldre amb recursivitat.Tanmateix, a efectes d’aquest article, ens fixarem en això programació dinàmica de baix a dalt ( BUDP ), que no necessàriament fa ús de la recursivitat. Després d’examinar a fons el tema que ens ocupa, resoldrem el problema Suma mínima del camí fent servir BUDP i feu-ho amb diversos diagrames il·lustratius.

#javascriptAccés al compte d'inici de sessió www.myindigocard.com

medium.com

Introducció a la programació dinàmica de baix a dalt

Programació dinàmica (DP) és un terme divertit. En aquest tutorial, veurem la programació dinàmica de baix a dalt (BUDP), que no necessàriament fa ús de la recursivitat.